Dne 2. února 2012 v prezidentském paláci ve Warszawie proběhla slavnost předání rozhodnutí prezidenta Polské republiky, kterým se uděluje dušnické papírně statut historického pomníku. Z rukou prezidenta Bronisława Komorowského listinu převzal maršálek Dolnoslezského vojvodství Rafał Jurkowlaniec (muzeum je maršálkovskou kulturní institucí) a ředitel Muzea papírenství Maciej Szymczyk. Slavnosti se účastnilo mnoho osobností spojených s muzeem, mj. vicemaršálek Radosław Mołoń, ředitel odboru kultury v Maršálkovském úřadě Jacek Gawroński, starosta Dusznik-Zdroje Andrzej Rymarczyk, předseda Sdružení polských výrobců papíru a ředitel burzovní firmy Arctic Paper S.A. Michał Jarczyński, generální ředitel Sdružení polských výrobců papíru Zbigniew Fornalski, ředitel firmy International Paper Kwidzyn S.A. Marek Krzykowski, místopředseda Polské tiskárny cenin Piotr Pankanin, vojvodský konzervátor památek Andrzej Kubik, vedoucí valbřyské delegatury Úřadu památkové ochrany Barbara Obelinda-Nowak, bývalá ředitelka muzea Bożena Schweizer-Makowska a zástupce ředitele Joanna Seredyńska.

Podle polského práva historický pomník je nejvyšší formou konzervátorské ochrany památek s výjimečnou hodnotou pro národní kulturu. Prestiž tohoto titulu zvyšuje skutečnost, že po podrobné proceduře titul uděluje prezident Polské republiky na základě speciálního rozhodnutí. Z tohoto hlediska seznam historických pomníků je nazýván „prezidentským soupisem“. V současnosti se na něm nachází 48 objektů (mezi nimi Jasna Góra v Częstochowie, křižácký zámek v Malborku, městská historická jádra v Kazimierzu Dolnym, Krakowie, Lublinu, Poznani, Toruni, Warszawie, Wroclawi a Zamości, bitevní pole u Grunwaldu, Raclawic a Westerplatte). Z Dolního Slezska status historického pomníku získalo dosud 7 objektů (mj. Hala Století ve Wroclawi, vroclavské staré město, bazilika v Krzeszowie, pevnost v Srebrnej Górze).

Procedura o zařazení dušnické papírny do kategorie historických pomníků byla zahájena na návrh ředitele muzea. Rozhodnutí o udělení tohoto statutu mlýnu bylo přijato mj. díky tomu, že objekt je jediným v Polsku a jedním z nemnohých na světě papírenským mlýnem v takto dokonalém stavu. Za povšimnutí stály také neobvykle vzácné v průmyslových objektech polychromie a současná – velmi bohatá vzdělávací činnost muzea, která je pokračováním původní funkce papírny.

 

Dr hab. Maciej Szymczyk

Ředitel Muzea papírenství

Fot. Ł. Kamiński, M. Matusz, K. Sawicki, J. Seredyńska

Objekt přizpůsoben osobám se zdravotním postižením

Newsletter