DĚJINY A POPIS PAPÍRENSKÉHO MLÝNA


Muzeum papírenství v Dusznikách Zdroji (Dušníky Zdroj), nejvýznamnější v Polsku, se nachází v papírenském mlýně ze 17. století, unikátní technické památce. Nachází se u řeky Bystřice Dušnické (Bystrzyca Dusznicka), na jižním okraji města, u mezinárodní silnice vedoucí k hraničnímu přechodu Náchod.

První zmínky o dušnické papírně a výrobci papíru jménem Ambrosius Tepper pocházejí z 2. poloviny 16. století [fot. 02]. Dochované objekty papírny tvoří architektonický komplex, který vznikal postupně v průběhu času. Nejdůležitější částí tohoto komplexu je budova hlavního papírenského mlýna, postaveného v roce 1605, který dříve sloužil k práci i bydlení [fot. 03, fot. 04, fot. 05, fot. 06]. V přízemním podlaží probíhala základní výroba papíru. Ve vyšším podlaží z hrázděného zdiva byly byty a výrobní místnosti. V podkroví probíhalo sušení papíru [fot. 07]. Budova je zastřešena sedlovou šindelovou střechou, zakončenou na západní straně dřevěným barokním štítem s ozdobným spirálovitým zakončením (volutou) [fot. 09, fot. 04]. Dřevěná sušárna papíru, přiléhající k hlavní budově, a vstupní hala byly postaveny pravděpodobně v 18. století [fot. 10, fot. 11, fot. 12, fot. 13, fot. 14].

Dějiny dušnického mlýna v období let 1562 - 1939 tvořili papírníci z rodu Kretschmerů, Hellerů a Wiehrů. V 17. století byla papírna řazena k nejlépe hodnoceným papírnám ve Slezsku. Byla výhradním dodavatelem papíru pro vratislavské úřady. V 18. století se dočkala rozšíření a modernizace, byla zde instalována moderní papírenská zařízení. Výroba papíru v Dusznikách byla zahájena v roce 1937. O dva roky později poslední majitel Karl Wiehr věnoval papírnu městu pro obecně prospěšné účely s přáním vytvořit v historickém mlýně regionální technické muzeum.

V roce 1945, čili v době přebírání papírny polskými úřady, byly objekty opuštěny a zničeny. Z papírenských zařízení se dochovaly pouze kolíčkové věšáky na sušení kartonu z přelomu 19. a 20. století [fot. 15] a několik forem na nabírání papíru (19. století). Dochovaly se také mimořádně cenné prvky vybavení papírny - malby na stěnách a stropech v podkrovních místnostech mlýna, pocházející ze 17. až 19. století [fot. 16, fot. 17].

preklad: Tadeusz Kuchejda

Objekt přizpůsoben osobám se zdravotním postižením

Newsletter