DECOUPAGE

Za pomocą techniki decoupage'u uczestnicy mogą nadać indywidualny charakter niemal każdemu przedmiotowi. Lekcja obejmuje oprowadzanie z przewodnikiem po ekspozycjach stałych oraz praktyczne warsztaty, polegające na naklejaniu wzoru z papieru i pokrywaniu go wieloma warstwami lakieru tak, aby całkowicie wtopił się i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany. Oferta adresowana jest do grup w wieku szkolnym.

Czas trwania: 2-3 godziny

Termin realizacji: cały rok z wyjątkiem maja i czerwca

Koszt warsztatów: 20 zł/os, 12 zł/os bez zwiedzania (uczestnicy otrzymują na pamiątkę wykonane przez siebie prace).

Grupy min. 10-osobowe, max 20-osobowe.