Zbiory

ZBIORY MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDROJU

 

Podstawę zbiorów muzealnych w 1968 r. tworzyły eksponaty pozyskiwane sukcesywnie od 1965 r., często o unikatowym charakterze (olejne portrety byłych właścicieli papierni dusznickiej, XVI w. znaki pierwszej papierni polskiej w Prądniku Czerwonym). Liczące obecnie ponad 6000 obiektów zbiory podzielono na historyczne, artystyczne i techniczne. W tych zasadniczych zespołach zawarto również materiały ikonograficzne dokumentujące historię dusznickiej papierni. W muzeum utworzono także Dział Historii Dusznik Zdroju, który gromadzi i opracowuje kulturowe dziedzictwo miasta i uzdrowiska.

 

Zbiory historyczne

Trzon historycznych zbiorów Muzeum stanowią papiery historyczne polskich i europejskich wytwórni. Od 1992 r. Muzeum zgromadziło blisko 4000 arkuszy papierów historycznych, na które składają się:

1. papiery ręcznie czerpane, tj. wytworzone ręcznie. W zbiorze papierów ręcznie czerpanychz filigranami wyróżniono zamknięte kolekcje muzealne:

- Kolekcję Emeryka Czapskiego, na którą składają się papiery z filigranami włoskich czerpalni XVII – XVIII w.

- Kolekcję Franciszka Pabicha utworzoną z XVIII – XIX w. papierów pomorskich czerpalni

- Kolekcję Jadwigi Siniarskiej-Czaplickiej zawierającą papiery polskich i europejskich papierni XVI – XVIII w. Wyróżniają się w niej jedne z najstarszych polskich zabytków filigranistyki – XVI w. znaki pierwszej papierni polskiej w Prądniku Czerwonym oraz XVI w. filigrany papierni w Balicach i Mogile;

2. papiery maszynowej produkcji krajowej i zagranicznej, przeważnie XIX w., uporządkowane wg wytwórni i motywów przedstawień znaków wodnych;

3. papiery wzorzyste zdobione metodami rękodzielniczymi tworzą zamkniętą kolekcję

- Kolekcję Stefana Szczerbińskiego. Zbiór zapoczątkowały papiery dekorowane w latach 1911 – 1958 przez krakowskiego introligatora Stefana Szczerbińskiego.

 

Zbiory artystyczne

Obejmują obiekty na podłożu papierowym zarówno zabytkowe, jak i współczesne.

Kolekcja Królikowskich, pozyskana w 1967 r. zawiera szkolne rysunki ołówkiem, tuszem i kredką, wykonane w Sandomierzu, w drugiej połowie XIX w. przez Annę i Konstantego Królikowskich, pochodzących z rodziny nauczycieli w Końskich, Łomży i Sandomierzu.

Współczesna kolekcja papierowych obiektów artystycznych powstała w rezultacie spotkań plenerowych odbywających się na terenie muzeum od 1997 r. Trafiły do niej prace zarówno artystów polskich: Grażyny Brylewskiej, Marii Diduch, Agnieszki Buchalik- Drzyzgi, Marii Komorowskiej, Ewy Rosiek-Buszko, jak i zagranicznych: Karen Stahlecker, Heleny i Joachima Tschacher.

Kolekcja Karykatur Polskich Papierników, pozyskana w 1967 r. Autorem 138 rysunków tuszem jest Witold Żur.

Kolekcja 284 ekslibrisów wykonanych w latach 1963 – 2008 graficznymi technikami warsztatowymi.

Zbiory techniczne

Podstawę zbioru muzealiów technicznych tworzą urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesie przemysłowej produkcji papieru i wyrobów papierowych. Kolekcja zabytkowej aparatury laboratoryjnej przemysłu celulozowo-papierniczego, licząca ponad 70 urządzeń, pozyskanych w latach 1966 – 2006 z fabryk papieru i wyrobów papierowych na terenie całej Polski oraz z Instytutu Celulozowo - Papierniczego w Łodzi. Urządzenia służące niegdyś do określania różnych właściwości masy papierniczej i papieru zostały wyprodukowane w latach 1900 – 1960 przez firmy: niem. Louisa Schoppera z Lipska i szwedzką Lorentzen Wettre ze Sztokholmu

Kolekcja XVIII- i XIX w. papierniczych form czerpalnych z sitami żeberkowymi i welinowymi. Są to narzędzia używane do rękodzielniczej produkcji papieru w czerpalniach niemieckich i polskich. Oprócz maszyn i urządzeń papierniczych zbiory techniczne zawierają także maszyny i urządzenia drukarskie oraz introligatorskiewyprodukowane przed 1945 r.  Wśród nich jest unikatowa Kolekcja matryc do drukowania tapet z początku XX w., przekazana w latach 1966 – 1969 przez Gnaszyńskie Zakłady Wyrobów Papierowych w Gnaszynie k/Częstochowy oraz Kolekcja wzorników papierów i wyrobów papierowychpolskich i zagranicznych wytwórni. Kolekcję tworzy blisko 200 egzemplarzy wzorników pochodzących przeważnie z pierwszej połowy XX w.

Zbiory historyczne Dusznik Zdroju

Zbiory gromadzone od 1999 r. w Dziale Historii Dusznik Zdroju liczą obecnie około 500 przedmiotów kultury materialnej i duchowej, ilustrującej dorobek miasta i jej mieszkańców. Znalazły się w nich zarówno wyroby konwisarskie, medalierskie, meblarskie, jak i obrazy olejne oraz grafika użytkowa, którą reprezentuje bogata kolekcja wydanych przed 1939 r. pocztówek z Dusznik Zdroju i okolic.

W 2006 r. Muzeum pozyskało niezwykle rzadki i cenny komplet mebli eklektycznych wyprodukowanych prawdopodobnie w latach 1888 – 1890, pochodzących z przedwojennego dusznickiego mieszkania.

DzisiajDzisiaj46
WczorajWczoraj585
Wszystkie od 26.03.2011Wszystkie od 26.03.2011475637

Obiekt przystosowany

dla osób niepełnosprawnych

Newsletter