Archiwum

DRUGI ETAP REMONTU DACHU ROZPOCZĘTY – ZWIEDZAĆ MUZEUM MOŻNA BEZ PRZESZKÓD

We wrześniu rozpoczął się remont dachu nad budynkiem zabytkowej suszarni papieru. Prace, których wartość przekracza pół miliona zł, są finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Muzeum Papiernictwa. W związku z remontem nie przewidujemy żadnych komplikacji w zwiedzaniu wystaw oraz realizacji zajęć edukacyjnych – wszystkich chętnych do oglądania zabytkowego młyna papierniczego oraz czerpania papieru zapraszamy w godzinach otwarcia muzeum.

Przyległa do XVII-wiecznego młyna papierniczego suszarnia została wzniesiona po 1743 r. Liczy aż 6 kondygnacji, a wybudowano ją w całości z drewna. Ciekawostką jest, że we wnętrzu suszarni przeprowadzone było koryto młynówki i jeszcze w pierwszych latach powojennych przez parter przepływała rzeczka. Pomieszczenia usytuowane nad młynówką prawdopodobnie wykorzystywane były do prania szmat, a w górnych kondygnacjach obiektu suszono papier. Obecnie w suszarni znajdują się m.in. gabinety pracowników merytorycznych, księgowość, magazyny zbiorów, pomieszczenia socjalne, stolarnia oraz pomieszczenie do suszenia papieru czerpanego.

Dach nad suszarnią, podobnie jak nad pozostałymi częściami zabytkowego kompleksu, kryty jest gontem. W 2009 r. wymieniliśmy pokrycie nad młynem papierniczym i pawilonem wejściowym. Obecnie prac remontowych doczekał się dach suszarni, wymieniany ostatnio w latach 50. XX w. Wówczas zastosowano cięty gont, prawdopodobnie z drewna sosnowego. Nowe pokrycie będzie wykonane ze znacznie trwalszego drewna modrzewiowego. Wykonawcą i gwarantem jakości prowadzonych prac jest wrocławska firma Castellum Sp. z o.o., specjalizująca się w remontach zabytkowych budowli.

Maciej Szymczyk

Dyrektor Muzeum Papiernictwa

POTĘGA CHIŃSKIEGO WYNALAZKU – OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU EDD 2010

12 września w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa – Dolny Śląsk 2010, Muzeum Papiernictwa zorganizowało prelekcję pt. „Potęga chińskiego wynalazku” zgodnie z tegorocznym tematem EDD - „Od pomysłu do przemysłu”. Prelekcję wygłosił dr hab. Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Część teoretyczna wzbogacona została o próby wykonania kartek papieru przy użyciu chińskiej formy pływającej oraz XIII-wiecznej formy zanurzeniowej.

Papier znany jest od 105 r. n.e. dzięki wynalazkowi chińskiego dygnitarza Tsai-Luna. Pierwsze w dziejach ludzkości arkusze wytwarzano wylewając masę papierniczą na sito „pływające” w wodzie (tzw. „forma pływająca”). Z czasem w Chinach upowszechniła się technika polegająca na zaczerpywaniu na sito masy papierniczej (tzw. „forma zanurzeniowa”). W Europie papier zaczęto wytwarzać po 1000 r. Dzięki wynalezieniu w 1798 r. prze N.L. Roberta maszyny papierniczej, począwszy od XIX w. papiernictwo zaczęło przekształcać się z rzemiosła w przemysł, a papier stawał się produktem coraz bardziej powszechnym. U progu XXI wieku papier jest jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów (używamy go codziennie m.in. do pisania, drukowania, pakowania, płacenia oraz do celów higienicznych). Światowa produkcja w 2008 r. wyniosła 391 mln ton., a mieszkaniec Ziemi rocznie zużywa 58 kg. W Polsce prowadzi działalność ponad 400 zakładów wytwarzających papier, tekturę i wyroby papierowe. Dziś branża zatrudnia ponad 45.000 osób. W 2009 r. powstało w Polsce 3.275 tys. papieru i tektury, a przeciętne zużycie na osobę wynosi 101 kg (uwzględniając wyniki handlu zagranicznego). Udział polskiej branży w światowej produkcji wynosi 0,8%.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

Duszniki-Zdrój: Kompleks Muzeum Papiernictwa: remont i konserwacja konstrukcji dachu oraz wymiana poszycia z gontów drewnianych budynku suszarni - etap II

Więcej w zakładce : Zamówienia

HRABINA IRENA MAŁECKA-DZIEDUSZYCKA GOŚCIEM MUZEUM PAPIERNICTWA

Do grona znamienitych gości, którzy w ostatnich miesiącach odwiedzili Muzeum Papiernictwa, dołączyła Irena Małecka-Dzieduszycka, żona hrabiego Wojciecha Dzieduszyckiego.

Hrabina przybyła do dusznickiego Muzeum 13 sierpnia i od razu skierowała swoje kroki na wystawę „A papier, na którym Ci piszę jest z Reinerz. Fryderyk Chopin w Dusznikach”. Część tej ekspozycji poświęcona jest pamięci hrabiego Dzieduszyckiego, który m.in. przyczynił się do wzniesienia pomnika Fryderyka Chopina we wrocławskim Parku Południowym. Dla społeczności dusznickiej hrabia Dzieduszycki znany jest bardziej jako współorganizator festiwali chopinowskich w Dusznikach Zdroju.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający – Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt. „Duszniki Zdrój, kompleks Muzeum Papiernictwa: remont i konserwacja konstrukcji dachu oraz wymiana poszycia z gontów drewnianych budynku suszarnia – etap II”, została wybrana oferta Wykonawcy:

CASTELLUM Sp. z o.o.

Ul. Świdnicka 31

50-066 Wrocław

Więcej informacji w zakładce: Zamówienia

SPOTKANIE Z HANNĄ BAKUŁĄ W MUZEUM PAPIERNICTWA

10 sierpnia o godzinie 16.00 w Muzeum Papiernictwa odbyło się spotkanie z Hanną Bakułą. Artystka promowała swoją najnowszą książkę "Idiotka wraca". Rozmowę z Hanną Bakułą poprowadziła dziennikarka Natalia Wellmann.

Spotkania zorganizowane zostało przy okazji trwania wystawy „Malarstwo Hanny Bakuły” udostępnionej dla zwiedzających do końca listopada.

HANNA BAKUŁA W MUZEUM PAPIERNICTWA

10 sierpnia gościem Muzeum Papiernictwa była Hanna Bakuła. W towarzystwie swoich przyjaciół z duetu marimbowego Axoum Duo, Elwiry Ślązak i Gabriela Collet, artystka zwiedziła muzealne ekspozycje, chętnie biorąc udział w warsztatach czerpania papieru. Zachwycona ręczną produkcją arkuszy, już zapowiedziała swoje ponowne przybycie do dusznickiego Muzeum.

Do muzealnej Kroniki Hanna Bakuła przekazała odcisk swojej dłoni zanurzonej w masie papierniczej, z osobistą dedykacją.

KONSUL GENERALNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH W MUZEUM PAPIERNICTWA

W dniu 9 sierpnia 2010 r. Muzeum Papiernictwa zwiedził w towarzystwie małżonki Allen Greenberg – Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie. Goście obejrzeli wystawy muzealne (w tym ekspozycję dokumentującą pobyt Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdroju) oraz skorzystali z największej atrakcji dusznickiego muzeum: wzięli udział w warsztatach czerpania papieru, wykonując arkusze ze znakiem wodnym oraz z odbiciem własnej dłoni. Kolejny raz okazało się, że papier jest tworzywem kulturotwórczym, ułatwiającym komunikację międzyludzką oraz międzynarodową.

A PAPIER, NA KTÓRYM CI PISZĘ JEST Z REINERZ. FRYDERYK CHOPIN W DUSZNIKACH ZDROJU

Wystawa przygotowana w ramach obchodów Roku Chopinowskiego.

Duszniki-Zdrój (niemieckie Reinertz) są jednym z dwóch miast na Dolnym Śląsku, w których przebywał genialny kompozytor. Celem wystawy jest przypomnienie wydarzeń z 1826 r. (kiedy to młody Fryderyk Chopin gościł w Dusznikach na kuracji) oraz przedstawienie tradycji chopinowskich, kultywowanych w sudeckim kurorcie zarówno w czasach niemieckich, jak też po drugiej wojnie światowej.

Na wystawie można obejrzeć obrazy przedstawiające Fryderyka Chopina, jego dusznicką korespondencję do przyjaciół i rodziny, ilustracje oraz sudeckie stroje ludowe nawiązujące do epoki.

Uroczystego otwarcia dokonano w dniu 6 sierpnia przy udziale m.in. Zbigniewa Szczygła – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Krzysztofa Baldego – Starosty Kłodzkiego oraz Grzegorza Średzińskiego – Burmistrza Dusznik-Zdroju. Podczas wernisażu znany aktor Edwin Petrykat odczytał list Fryderyka Chopina do Wilhelma Kolberga, napisany 18 sierpnia 1826 r. w Dusznikach (tekst przedstawia miejscowość widzianą oczyma młodego kompozytora).

Wystawę można oglądać do 1 października br. Autorem ekspozycji jest mgr Jan Bałchan.

MARIANNA ORAŃSKA W MUZEUM PAPIERNICTWA

Od 30 lipca w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju prezentowana jest wystawa plenerowa „Szlakiem Marianny Orańskiej”.

Ekspozycja została przygotowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach obchodów Roku Marianny Orańskiej. Patronat honorowy nad wystawą objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Marek Łapiński.

Koncepcja artystyczna wystawy - Agnieszka Chodysz, redakcja tekstów – Agnieszka Chyla, Joanna Drab-Pasierska i Adam Piwek, koordynator – Joanna Drab-Pasierska.

Na wystawę składają się plansze informujące o życiu księżnej, która m.in. przyczyniła się do budowy licznych dróg na Ziemi Kłodzkiej, inspirowała rozwój tutejszego lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki, była założycielką 3 nadleśnictw, zbudowała hutę szkła w Stroniu Śląskim oraz wspierała wiele inicjatyw charytatywnych.

Ekspozycję będzie można oglądać na dziedzińcu dusznickiego muzeum (obok historycznego młyna papierniczego) do 15 sierpnia 2010 r.

X EDYCJA ŚWIĘTA PAPIERU JUŻ ZA NAMI

24 i 25 lipca odbyło się jubileuszowe – dziesiąte Święto Papieru. Imprezę zrealizowano w ramach Dni Dolnego Śląska, pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Polskiej Organizacji Turystycznej. Koordynatorem imprezy była Agata Daniel.

Na turystów przybyłych w tych dniach do Muzeum Papiernictwa czekało wiele atrakcji charakterystycznych dla poprzednich edycji oraz liczne nowości. Podobnie jak w ubiegłych latach można było czerpać papier, barwić arkusze historycznymi technikami marmoryzowania i shibori, batikować, drukować metodą typograficzną, odciskać suche pieczęcie, badać właściwości papieru przy wykorzystaniu zabytkowych urządzeń laboratoryjnych oraz poznać tajniki utrwalania obrazu metodą camera obscura. Nie zabrakło artystów i rzemieślników którzy prezentowali i sprzedawali prace wykonane z papieru. Było również wielu twórców pamiątek. Impreza obfitowała w konkursy (m.in. dzieci rzucały do celu rolką papieru a dorośli dźwigali papierową sztangę), w których można było zdobyć cenne nagrody. Szczególną atrakcją okazały się dwa koncerty: zespołu muzyki średniowiecznej Comes Vagantes z Niemiec oraz pochodzącego z ziemi kłodzkiej artysty Artura Chamskiego.

W oficjalnej części imprezy uczestniczył Edwin Petrykat – przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który uhonorował dyplomami gratulacyjnymi Bożenę Schweizer-Makowską, kierującą dusznickim muzeum w latach 1984-2005 oraz Annę Stefaniszyn – organizatorkę pierwszych edycji Święta Papieru.

Organizowana od 10 lat impreza z każdym rokiem cieszy się rosnącym uznaniem. Coraz bardziej cenią ją władze samorządowe; obecne Święto Papieru zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Gminę Duszniki Zdrój. Sponsorem była firma Mondi Świecie S.A. – największy w Polsce producent papieru. Imprezę dostrzegają również media; w tegoroczna edycja była zapowiadana i relacjonowana przez liczne ogólnopolskie i regionalne stacje telewizyjne i radiowe oraz czasopisma. Podczas Święta Papieru Muzeum Papiernictwa zwiedziło około 10.000 osób – to dla nas najlepszy dowód uznania.

Maciej Szymczyk

Dyrektor Muzeum Papiernictwa


ZMAGANIA O PUCHAR PREZESA MONDI ŚWIECIE S.A. – W RAMACH X EDYCJI ŚWIĘTA PAPIERU

W sobotę i niedzielę rozegrano dwie edycje konkursu wiedzy i sprawności. Główną nagrodą był puchar prezesa Mondi Świecie S.A. – firmy sponsorującej imprezę oraz aparaty cyfrowe, nawigacje satelitarne i odtwarzacze MP-4. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą o dusznickiej papierni i Mondi Świecie, dźwigać papierową sztangę oraz rzucać do celu rolką papieru. Najwięcej emocji wywołało podnoszenie sztangi z papieru, wyprodukowanej przez firmę Packprofil Kolonowskie; okazało się, że relacja z tej konkurencji została przekazana przez liczne serwisy telewizyjne.

DzisiajDzisiaj442
WczorajWczoraj654
Wszystkie od 26.03.2011Wszystkie od 26.03.2011456679

Obiekt przystosowany

dla osób niepełnosprawnych

Newsletter