Archiwum

UWAGA!

W związku z sytuacją powodziową w kraju informujemy, że na terenie Powiatu Kłodzkiego nie odnotowano podtopień i Muzeum Papiernictwa przyjmuje zwiedzających bez żadnych zakłóceń. Wszystkie drogi dojazdowe do Dusznik-Zdroju są przejezdne.

Muzeum jest czynne: poniedziałek-sobota w godz. 9.00-17.00, niedziela w godz. 9.00-15.00.

Zapraszamy!

DUSZNICKA WYSTAWA „WĘDRUJĄCA” ZAWITAŁA DO ŚRODY ŚLĄSKIEJ

W sobotę 15 maja o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej odbył się wernisaż wystawy „Dzieje papieru i papiernictwa”, która już od kilku lat w wielu polskich muzeach promuje wiedzę o papierze i technice jego wytwarzania. Gościom przybyłym na wernisaż ekspozycję przybliżył Jan Bałchan, kierujący w dusznickim Muzeum Działem Papiernictwa Współczesnego. Tradycyjnie w trakcie wernisażu odbyły się również warsztaty czerpania papieru, cieszące się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo ekspozycja została poszerzona o wątki związane z lokalnymi tradycjami papierniczymi. W Środzie Śląskiej w I poł. XIX w. funkcjonował młyn papierniczy, a później w 1910 roku w niedaleko położonych Malczycach wybudowana została fabryka celulozy i papieru. Dodać należy, że otwarcie dusznickiej wystawy było jednym z punktów programu „Nocy w Muzeum” jaki pracownicy Muzeum w Środzie Śląskiej przygotowali dla mieszkańców miasta i jego okolic.

Ekspozycja prezentowana będzie do końca sierpnia, a w programie edukacyjnym towarzyszącym ekspozycji przewidziane zostały warsztaty czerpania papieru.

NOC MUZEÓW

15 maja 2010 r. w Muzeum Papiernictwa odbyło się nocne zwiedzanie w ramach „ Nocy Muzeów ”. Przygotowano z tej okazji kilka atrakcji, których zwykle w ciągu dnia nie można doświadczyć.

Wraz z wybiciem godziny 20.00 odbył się wernisaż wystawy sztuki papieru „Inkunabuły i batikowe manuały” autorstwa wybitnej krakowskiej artystki Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej. Zaś dla uzupełnienia artystycznej uczty zwiedzający mogli wysłuchać o godzinie 21.00 znakomitego Chóru „ Makrotumia” pod dyrygenturą Joanny Kołcz.

Jak przystało na Muzeum Papiernictwa, nie obyło się tej nocy bez czerpania papieru. Pod osłoną nocy powstały arkusze w kolorze nocnego nieba nad dusznicką papiernią, a dzięki specjalnej substancji dodanej do masy (gwiezdnemu pyłowi) papierki zabłyszczały jak niebo pełne gwiazd. Wykonane przez turystów gwiezdne arkusze zostały im wręczone na pamiątkę Nocy w Muzeum Papiernictwa AD 2010.

Była to pierwsza w historii Muzeum Papiernictwa noc, podczas której zabytkowy młyn zwiedziło około 250 osób.

Ekspozycje dla zwiedzających były czynne w godz. 19.00-23.00.

SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄ W MUZEUM PAPIERNICTWA

Kilkuletnia współpraca Muzeum Papiernictwa z koszalińskim Muzeum zaowocowała wystawą „Muzealne Spotkania z Fotografią”. Jej organizatorem jest Muzeum w Koszalinie, które podczas wernisażu – 28 kwietnia – reprezentowane było przez kustosza Dionizego Rypniewskiego. Ekspozycja jest efektem międzynarodowego konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży organizowanego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnicy konkursu swoje spotkania z muzeum rejestrują za pomocą aparatu fotograficznego w formie felietonu, reportażu lub eseju fotograficznego.

Komisarzem wystawy z ramienia Muzeum jest kierownik Działu Oświatowego mgr Dorota Zielińska-Pytlowany. Patronat medialny objęli: pismo artystyczne „Format”, miesięcznik fotograficzny „Foto”, portal Panoramix.pl, Gazeta Szkolna oraz tygodnik ziemi kłodzkiej „Brama”. Wystawa czynna będzie do 27 czerwca.

MUZEUM PAPIERNICTWA WZBOGACIŁO SIĘ O CENNE EKSPONATY

W sobotę 24 kwietnia 2010 r. pomiędzy Muzeum Papiernictwa a panem Andrzejem Markiem Mazurem została podpisana umowa darowizny kolekcji 76 historycznych paszportów i dokumentów identyfikacyjnych. Darczyńca przekazał do Muzeum jeden z większych w Polsce zbiorów paszportów, pochodzących z XVIII-XX w. wystawionych w różnych krajach świata (m.in. Królestwie Kongresowym, Królestwie Pruskim, Egipcie, Urugwaju, Państwie Watykańskim. Dokumenty te są świadectwem procedur obowiązujących w przeszłości przy przekraczaniu granic, ale również stanowią ważny dokument ilustrujący życie ludzi legitymujących się nimi (każdy „paszport” jest imienny, zawiera informacje o swym właścicielu oraz historię jego peregrynacji).

Obok kolekcji papierów ze znakami wodnymi i papierów barwnych, Paszporty będą jednym z największych zespołów muzealiów papierowych w zbiorach Muzeum Papiernictwa. Ich część można oglądać już od 24 kwietnia na wystawie Historyczne dokumenty podróży przekazane do zbiorów muzeum przez Andrzeja Marka Mazura. Wystawa będzie udostępniona do 7 maja.

Zapraszamy!

VII PLENER GRAFICZNY ZAKOŃCZONY

O 10 do 16 kwietnia w Muzeum Papiernictwa odbywał się kolejny – już siódmy plener studentów wrocławskiej Akadami Sztuk Pięknych z pracowni prof. Przemysława Tyszkiewicza. Obecna edycja, o tematyce chopinowskiej, została zrealizowana we współpracy z liceami z Powiatu Kłodzkiego (LO z Dusznik-Zdroju, Kłodzka i Kudowy-Zdroju), których uczniowie brali udział w zajęciach i wraz ze studentami tworzyli własne grafiki. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Z powodu tragedii narodowej odwołano zaplanowany na 16 kwietnia uroczysty wernisaż wystawy prac poplenerowych. Ekspozycję zawierającą wszystkie grafiki powstałe podczas pleneru udostępniono zwiedzającym bez zapowiadanej wcześniej oprawy. Po uczczeniu minutą ciszy ofiar tragedii z dnia 10 kwietnia, dyrektor Muzeum złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w tegoroczny plener: prof. Przemysławowi Tyszkiewiczowi, mgr Arturowi Golińskiemu, studentom i uczniom uczestniczącym w zajęciach oraz Starostwu Kłodzkiemu za wsparcie finansowe. Nie obyło się bez podsumowań i wniosków na przyszłość; prace powstałe podczas pleneru zyskały pochlebną opinię specjalistów, a zainteresowanie studentów i uczniów zajęciami w Muzeum Papiernictwa dobrze prognozuje kolejnym plenerom.


TRWA ŻAŁOBA NARODOWA

Muzeum Papiernictwa odwołuje zaplanowany na piątek 17 kwietnia uroczysty wernisaż wystawy prac powstałych podczas Pleneru Graficznego. Wystawa grafik zostanie jednak udostępniona zwiedzającym w dniu 17 kwietnia.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA NAJMŁODSZYCH W MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDROJU

W dniach 8-9 kwietnia 2010 r. w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju zorganizowane zostały warsztaty plastyczne dla przedszkolaków pt. „Moje miasto – Duszniki Zdrój” . Podczas zajęć powstały prace przedstawiające Duszniki Zdrój widziane oczyma dzieci z przedszkola w Dusznikach. Obrazy przedstawiają przede wszystkim znane miejsca, takie jak budynek zabytkowej papierni, Dworek Chopina, Pijalnię Wód Mineralnych, Kolorową Fontannę, Kościół PW. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz malownicze zabudowania dusznickiego rynku.

Mali artyści, zanim zasiedli do malowania szukali inspiracji na wiosennym spacerze, wysłuchali także prelekcji o Dusznikach, którą wygłosił Pan Ryszard Grzelakowski.

Powstałe dzieła można będzie obejrzeć w hallu Urzędu Miejskiego w Dusznikach, po wstępnej ocenie zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu na międzynarodowy KONKURS PLASTYCZNY – MOJA PRZYGODA W MUZEUM. Życzymy powodzenia w konkursie i zapraszamy do udziału w zajęciach również starsze grupy wiekowe.

MUZEUM PAPIERNICTWA W GORZOWIE WLKP.

W dniu 27 marca na zaproszenie Agencji Reklamowej GAJA, Muzeum Papiernictwa gościło w Galerii ASKANA w Gorzowie Wlkp. na Festynie „Eko Wiosna”.

Impreza poświęcona była ekologii i ochronie środowiska. Podczas festynu wymieniano makulaturę na sadzonki drzew, krzewów lub kwiatów, uczono ekologicznych zachowań.

Jedną z atrakcji była możliwość wykonania kartki czerpanego papieru z masy makulaturowej. Odwiedzając stanowisko dusznickiego Muzeum można było także zapoznać się z historią papiernictwa. Jak zawsze czerpanie papieru cieszyło się ogromnym zainteresowaniem gości galerii, zwłaszcza dzieci.

PRZEWODNICY PTTK W MUZEUM PAPIERNICTWA

23 marca na zaproszenie dyrektora muzeum, do zabytkowego młyna papierniczego przybyli przewodnicy z Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK Ziemi Kłodzkiej. Spotkanie miało na celu przedstawienie oferty wystawienniczej i turystycznej Muzeum Papiernictwa na rok 2010 oraz przekazanie informacji o planowanych remontach (m.in. wymieniane pokrycia dachu nad suszarnią) oraz odkryciach dokonanych w zabytkowej papierni. Duże zainteresowanie gości wzbudził program najbliższego Święta Papieru oraz inicjatywa nadania papierni statusu Pomnika Historii. Przewodnicy zostali poproszeni przez dyrektora o aktywną współpracę z muzeum w zakresie kształtowania polityki turystycznej dusznickiej instytucji, której rola w turystyce regionu w ostatnich latach wyraźnie wzrasta. Liczne pytania i uwagi przedstawione gospodarzowi spotkania świadczą o tym, że przewodnicy są poważnym partnerem Muzeum Papiernictwa (Oddział PTTK Ziemi Kłodzkiej przed dwoma laty otrzymał honorowy tytuł „Przyjaciela Muzeum Papiernictwa”).

WYSTAWA DZIEJE PAPIERU I PAPIERNICTWA W OLEŚNIE

W piątek 19 marca 2010 r. o godz. 16.00 odbył się wernisaż wystawy wędrującej Dzieje papieru i papiernictwa w Muzeum Regionalnym w Oleśnie. Otwarcia ekspozycji dokonali: mgr Ewa Cichoń (dyrektor Muzeum w Oleśnie) i Maciej Szymczyk (dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju), którzy przybyłym na wernisaż gościom przybliżyli zagadnienia związane z historią papieru oraz z rozwojem techniki i technologii papierniczej. Zwrócono również uwagę na tradycje rękodzieła papierniczego ziemi oleskiej wymieniając działające jeszcze do XIX wieku papiernie w Kniei, Uszycach, Pawłowicach i Gorzowie Śląskim. Wystawę można zwiedzać do 30 kwietnia 2010 r.

DUSZNICKA PAPIERNIA WIZYTOWANA PRZEZ KOBIDZ

16 marca delegacja Krajowego Ośrodka Badania i Dokumentacji Zabytków pod kierownictwem wicedyrektora Mariusza Czuby wizytowała Muzeum Papiernictwa. Wydarzenie to ma bezpośredni związek z procedurą opiniowania dusznickiego młyna papierniczego pod kątem wpisania obiektu na listę Pomników Historii.

Pomnik Historii to najwyższa forma ochrony zabytków o szczególnej wartości historycznej naukowej lub artystycznej, mających wielkie znaczenie dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Status Pomnika Historii nadaje zabytkowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej jednak zabytkowy obiekt musi przejść skomplikowaną procedurę kwalifikacyjną: wniosek przesyłany jest Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, następnie dokumentacja trafia do Generalnego Konserwatora Zabytków, a później do Krajowego Ośrodka Badania i Dokumentacji Zabytków. Ta ostatnia instytucja weryfikuje dokumentację oraz ocenia obiekt, po czym przekazuje wniosek – wraz z ewentualną rekomendacją – Radzie Ochrony Zabytków, która wydaje ostateczną opinię.

Wg przedstawicieli KOBiDZ-u papiernia ma wiele atutów przemawiających za uznaniem jej za Pomnik Historii. Są to m.in. unikatowe w tego typu obiektach ścienne malowidła, wyjątkowa architektura oraz warsztaty czerpania papieru realizowane wg technologii charakterystycznej dla tego miejsca od ponad 400 lat.

DzisiajDzisiaj442
WczorajWczoraj654
Wszystkie od 26.03.2011Wszystkie od 26.03.2011456679

Obiekt przystosowany

dla osób niepełnosprawnych

Newsletter