Archiwum

GRAFIKA MŁODYCH W MUZEUM PAPIERNICTWA JUŻ PO RAZ PIĄTY

Począwszy od 2006 r. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju prezentuje wystawy utalentowanych młodych artystów z pracowni prof. Przemysława Tyszkiewicza – uznanego artysty i pedagoga, zawiązanego z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ze strony naszej instytucji projekt od samego początku realizuje prowadzący w Muzeum Pracownię Grafiki Artur Goliński - współuczestnik pierwszej edycji wystawy z 2006 roku, również uczeń prof. Tyszkiewicza.

Prezentacja prac graficznych we wnętrzach zabytkowego młyna papierniczego okazała się pomysłem niezwykle interesującym zarówno dla zwiedzających, jak też samych autorów prac graficznych. Stała się okazją do swoistego dialogu pomiędzy młodym twórcą a odbiorcą twórczości.

Szczególnie cenny jest fakt, że znaczna część zwiedzających wystawy w dusznickim muzeum to ludzie młodzi, którzy w oparciu o doświadczenia zdobywane podczas oglądania ekspozycji kształtują swą umiejętność odbioru sztuki, a niekiedy pod wpływem wrażeń są inspirowani do samodzielnych eksperymentów artystycznych.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do zwiedzenia XVII-wiecznego młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju oraz prezentowanej w nim wystawy prac Agaty Gertchen. Ekspozycja będzie czynna do 18 kwietnia 2010 roku.

Czytaj więcej:  GRAFIKA MŁODYCH W MUZEUM PAPIERNICTWA JUŻ PO RAZ PIĄTY 

MUZEUM PAPIERNICTWA DLA ZAKOCHANYCH

Podczas tegorocznego Święta Zakochanych wszyscy, którzy odwiedzili wrocławską Halę Stulecia - gdzie odbywały się Międzynarodowe Targi Turystyczne - oraz Galerię Piastów w Legnicy, mieli okazję do wykonania specjalnych kartek walentynkowych w kształcie serca. Chętnych do okazywania sobie „papierowych dowodów miłości” w postaci pomarańczowych i czerwonych arkuszy papieru, nie brakowało. Oba stanowiska Muzeum Papiernictwa cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.

PRZYRODNICZA WYSTAWA W MUZEUM PAPIERNICTWA

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju na pewien czas przeobraziło się w przyrodniczą krainę. Wszystko za sprawą wystawy „Poznać las i zrozumieć łowiectwo”.

Dusznicka ekspozycja zorganizowana została przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka oraz Koło Łowieckie „Głuszec” w Polanicy Zdroju. Podczas wernisażu zebrani goście powitani zostali hejnałem myśliwskim w wykonaniu duetu sygnalistów z polanickiego Koła: Ryszarda Maciejczyka oraz Andrzeja Bartczaka. Następnie idee aranżacji ekspozycji w Muzeum Papiernictwa przybliżyli: Dyrektor instytucji Maciej Szymczyk oraz Nadleśniczy i jednocześnie Prezes Koła Łowieckiego „Głuszec” Kazimierz Śpiewak. Po krótkich wystąpieniach zwiedzający mieli okazję do skonfrontowania swojej wiedzy na temat leśnictwa oraz gospodarki łowieckiej z przygotowanym na wystawie materiałem edukacyjnym według scenariusza Lubomira Leszczyńskiego oraz Ewy Traczewskiej. Wśród wielu eksponatów największe zainteresowanie wzbudziły spreparowane zwierzęta: wilk, jeleń, gronostaj czy muflon. Niemałą atrakcją cieszył się także mikroskop do rozpoznawania chrząszczy-korników czy pułapki feromonowe, służące do ich zwalczania. Kolekcjonerzy trofeów z podziwem spoglądali na imponujący zbiór poroży Prezesa Kazimierza Śpiewaka, a miłośnicy fotografii przyrodniczych mieli okazję do zapoznania się z dorobkiem artystycznym Dariusza Ogłozy-fotodeo, którego zdjęcia towarzyszyły przygotowanej wystawie.

Ekspozycja dostępna jest dla zwiedzających do 9 maja. Patronat honorowy nad nią objął Starosta Kłodzki - Krzysztof Baldy. Patronat medialny sprawuje miesięcznik o tematyce łowiecko-przyrodniczej „Łowiec Polski”. Z ramienia dusznickiego Muzeum komisarzem wystawy jest Marta Nowicka.

Zapraszamy

Czytaj więcej: PRZYRODNICZA WYSTAWA W MUZEUM PAPIERNICTWA 

MUZEUM PAPIERNICTWA ZDOBYŁO ŚRODKI NA KONSERWACJĘ ZBIORÓW

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło na swojej stronie internetowej wyniki programu „Mecenat 2010”. Dla dusznickiego Muzeum przeznaczono w nim ponad 101 tys. złotych na konserwację unikatowych zbiorów. Wniosek został opracowany przez wicedyrektor Joannę Seredyńską i Katarzynę Skowron, jednak w imieniu instytucji w Ministerstwie złożył go Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (zgodnie z regulaminem programu instytucja nie może samodzielnie aplikować do „Mecenatu”). Urząd Marszałkowski zadeklarował w programie wkład własny w kwocie ponad 67 tys. zł. Cała dotacja, która wpłynie na konto Muzeum, sięgnie zatem 169 tys. zł.

Uzyskane środki pozwolą przeprowadzić konserwację m.in. ok. 2.000 arkuszy papierów ze znakami wodnymi (Muzeum posiada kolekcję bezcennych arkuszy znakowanych filigranami, wytworzonych od XVI do XX stulecia w niezachowanych do dziś młynach papierniczych na terenach Małopolski, Warmii, Pomorza i Śląska). Ponadto konserwacji poddamy papiery introligatorskie, historyczne plany Dusznik-Zdroju, obrazy dusznickich papierników oraz zabytkowe meble. Będzie to w Muzeum Papiernictwa pierwsza konserwacja zbiorów na tak dużą skalę od lat 90. ubiegłego wieku.

Maciej Szymczyk

Dyrektor Muzeum Papiernictwa

III TOM ROCZNIKA MUZEUM PAPIERNICTWA

Pod koniec 2009 r. ukazał się III tom Rocznika Muzeum Papiernictwa. Wydawnictwo adresowane jest do osób zainteresowanych historią papiernictwa i Dusznik Zdroju oraz miłośników Muzeum Papiernictwa.

Tom został poświęcony głównie dusznickiemu muzeum; w części pierwszej opublikowane zostały teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji jubileuszowej 10 października 2008 r. Można tu znaleźć m.in. teksty dotyczące historii instytucji (autorstwa Huberta Jarmułowicza, Jana Bałchana i Bożeny Schweizer-Makowskiej), artykuł prezentujący zbiory Muzeum Papiernictwa opracowany przez Teresę Windykę oraz materiał omawiający obecną sytuację instytucji przygotowany przez Macieja Szymczyka. Dusznickiemu muzeum poświęcone zostały również dwa ostatnie teksty: kalendarium przedstawiające najważniejsze wydarzenia w dziejach placówki z lat 1992-2005 oraz kronika roku 2008. Ponadto w najnowszym roczniku znalazła się III część Słownika papierników śląskich (do 1945 r.) w opracowaniu Rainera Sachsa i Doroty Błaszczyk oraz recenzja albumu ilustrującego dzieje zakładów celulozowo-papierniczych w Świeciu.

Obecny tom ukazał się dzięki współpracy zespołu pracowników Muzeum z drem Piotrem Pregielem – redaktorem naukowym Rocznika. Bogatą formę (okładka zaprojektowana przez Artura Golińskiego i liczne barwne fotografie) wydawnictwo zawdzięcza dofinansowaniu przekazanemu przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. oraz Gminę Duszniki-Zdrój.

III tom Rocznika można nabyć w Muzeum Papiernictwa.

Maciej Szymczyk

Dyrektor Muzeum

MUZEUM PAPIERNICTWA PROMUJE DOLNY ŚLĄSK W … WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

15 stycznia w Chełmnie nad Wisłą otwarto wystawę „Dzieje papieru i papiernictwa”, zrealizowaną przez dusznickie muzeum wspólnie z firmą International Paper Kwidzyn S.A. (autorami ekspozycji są Teresa Windyka i Maciej Szymczyk, a organizatorem prezentacji Jan Bałchan). Wystawa wędruje po Polsce od 2006 r. i odwiedziła już m.in. Warszawę (Pałac Kultury i Nauki), Wrocław (Arsenał), Kostrzyn, Bielsk Podlaski czy Nową Sól.

Tym razem „Dzieje papieru i papiernictwa” zaprezentowano w Muzeum Ziemi Chełmińskiej, a współorganizatorem i sponsorem przedsięwzięcia jest największa w Polsce i jedna z największych w Europie firma papiernicza – Mondi Świecie S.A. Ze strony sponsora wiele pracy i serca w zorganizowanie ekspozycji włożył Marek Motylewski. W uroczystościach otwarcia wystawy wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miejskich Chełmna i Świecia, kierownictwo firmy Mondi Świecie S.A., delegacja z Muzeum Papiernictwa, liczni dziennikarze oraz sympatycy chełmińskiego muzeum. Gości witała i do obejrzenia wystawy zapraszała Ewa Gerke – dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

Wernisaż przebiegał w duchu przybliżenia historii papiernictwa oraz przedstawienia obecnego znaczenia zakładów celulozowo-papierniczych w Świeciu (powstający tam papier wykorzystywany jest do wyrobu pudeł do pakowania niemal wszystkiego). Uroczystość stała się również okazją do promocji naszego regionu w województwie kujawsko-pomorskim; miejmy nadzieję, że Dolny Śląsk stanie się celem częstych przyjazdów turystów z Pomorza i Kujaw.

Po części oficjalnej, w sali ślubów chełmińskiego ratusza odbył się pokaz czerpania papieru z masy dostarczonej prze firmę International Paper Kwidzyn S.A. Zapewne dzięki bliskości zakładów w Świeciu, uczestnicy uroczystości wykazali wybitne zdolności papiernicze, gdyż wykonywane przez nich arkusze okazały się wyjątkowo udane.

Maciej Szymczyk

Dyrektor Muzeum Papiernictwa

FINISAŻ CZESKIEJ EKSPOZYCJI „ZATRZYMANY ŚWIAT” W DNIU TRWANIA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

10 stycznia o godz. 11.00 odbył się finisaż czeskiej wystawy „Zatrzymany świat” Rudolfa Němečka („Zastavenỳ svĕt. Banăt - Rumunsko”). Organizatorem ekspozycji był Klub Fotograficzny „Poznáváni” z Nowego Miasta nad Metują. Współorganizatorami byli Muzeum Papiernictwa oraz Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju.

„Zatrzymany świat” to cykl fotografii poświęconych tematyce Rumuńskiego Banatu, krainy historyczno-geograficznej leżącej w południowo-zachodniej Rumunii.

XVIII FINAŁ WOŚP RÓWNIEŻ W MUZEUM PAPIERNICTWA

10 stycznia 2010 roku odbył się XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poświęcony, podobnie jak w roku ubiegłym, onkologii dziecięcej.

Do akcji po raz kolejny włączyło się Muzeum Papiernictwa, czerpiąc dla Orkiestry „papierowe serduszka”. Pomimo złej pogody chętnych nie brakowało, czego dowodem jest zebrana kwota – 431,51 zł oraz 50 eurocentów!!!

Dodajmy, że w tym dniu zwiedzanie Muzeum oraz udział w warsztatach własnoręcznego wykonania serduszka z masy papierniczej były bezpłatne!


GRATKA DLA MIŁOŚNIKÓW HISTORII

Muzeum Papiernictwa wspólnie ze Stowarzyszeniem Papierników Polskich wydało zbiór opracowań wybitnego historyka papiernictwa – docenta doktora Włodzimierza Budki (1894-1977). Prowadzonym przez Niego żmudnym badaniom nad przeszłością wyrobu papieru na ziemiach polskich zawdzięczamy ogromny postęp w badaniach nad dziedziną wytwórczości uznawaną za niezwykle istotną dla rozwoju cywilizacji. Ustalenia dokonane przez Włodzimierza Budkę, pomimo upływu ponad trzech dekad od Jego śmierci, do dziś są podstawą naszej wiedzy o licznych młynach papierniczych. 59 artykułów, rozpraw i recenzji Jego autorstwa, publikowanych w licznych czasopismach zebrał Leszek Goetzendorf Grabowski a naukowo opracował dr Józef Dąbrowski – członkowie Komisji Historycznej Stowarzyszenia. Organizacyjnego wsparcia inicjatywie udzielili pracownicy Muzeum Papiernictwa (liczne opracowania przedrukowane w „Antologii” pochodzą ze zbiorów dusznickiej placówki). Skład i druk wykonano w drukarni Bogdana Kokocińskiego w Nowej Rudzie.

Publikacja jest adresowana nie tylko do historyków papiernictwa; interesujące dla siebie tematy odszukają tu miłośnicy dziejów gospodarczych Polski oraz historii kultury. Mamy nadzieję, że „Antologia” przyczyni się do wzrostu zainteresowania tradycjami wytwarzania papieru w naszym kraju.

Maciej Szymczyk

CHOINKA ZDOBIONA PIERNIKAMI

21 grudnia w dusznickim Muzeum odbył się pokaz zdobienia pierników w wykonaniu Doroty Pustuły oraz Renaty Adamczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim, połączony z warsztatami, w których uczestniczyli uczniowie dusznickich szkół oraz pracownicy Muzeum.

Rodzinna tradycja Państwa Pastułów stała się inspiracją do stworzenia programu „Metoda piernikowa”, prezentowanego m.in. w regionie dolnośląskim i za granicą – w Niemczech oraz Czechach. Panie same wykonują pierniki według tradycyjnego kudowskiego przepisu prawdopodobnie jeszcze z XIX wieku, nieco go modyfikując, poprzez dodanie nowych składników. Techniki dekorowania świątecznych wypieków zostały opracowane przez Krystynę i Dorotę Pustułę i są ich autorskimi pomysłami. Podczas pobytu w Muzeum Papiernictwa panie zdradziły wszystkim przybyłym m.in. metodę pisma lukrowego czy zdobienie pierników przy pomocy własnoręcznie wytwarzanego lukru w specjalnych „tutkach”. Część pierniczków posłużyła do dekoracji muzealnej choinki oraz drzewek w domach uczestników zajęć. Pod choinką stanęła także szopka z piernika wykonana w świątecznym prezencie dla Muzeum Papiernictwa przez dzieci z lewińskiej szkoły.


INWESTYCJE MUZEUM PAPIERNICTWA W 2009 ROKU

W 2009 roku w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju udało się zrealizować trzy poważne inwestycje. Przeprowadzone projekty to: remont dachu, zamontowanie sprzętu ekspozycyjnego w nowej sali wystawowej oraz zamontowanie systemu telewizji dozorowej CCTV w Muzeum Papiernictwa. Powyższe inwestycje zrealizowane zostały ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz wkładu własnego Muzeum Papiernictwa.

Zakrojonym na największą skalę projektem był remont dachu na zabytkowym młynie papierniczym, który rozpoczął się w lipcu 2009 roku. Wartość prac wyniosła ponad 900 000 zł, zostały one sfinansowane w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Pozyskane środki pozwoliły jedynie na remont dachu nad budynkiem głównym papierni. Przylegająca do młyna papierniczego suszarnia wymaga przeprowadzenia równie pilnych prac remontowych. Zakres przeprowadzonych prac okazał się znacznie szerszy niż początkowo przypuszczano. Oprócz pokrycia gontowego, które wymieniono w całości, konieczna była również wymiana znacznej część więźby.

Muzeum udało się również pozyskać środki finansowe, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, na „Zakup sprzętu ekspozycyjnego oraz wyposażenia pomocniczego dla Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju” w kwocie 100.000,00 zł. Powyższe zadanie otrzymało również dofinansowanie w kwocie 54.284,00 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Zakupiony sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne pozwala na prowadzenie efektywnej działalności naukowej, wystawienniczej i kulturalnej w przebudowanych pomieszczeniach strychowych. Uzyskano nowoczesne, spełniające współczesne standardy pomieszczenie o charakterze wielofunkcyjnym, a w związku z tym eksploatowane dynamicznie i wielowymiarowo. Realizacja zadania pozwoliła na stworzenie nowoczesnej, doskonale wyposażonej sali edukacyjno-wystawienniczej o powierzchni 140,9 m2, umożliwiającej jej dostępność dla 50 osób, spełniającej współczesne standardy i wymagania.

Trzecią inwestycją był zakup zintegrowanego systemu telewizji dozorowej CCTV dla Muzeum Papiernictwa. Na tą inwestycję Muzeum uzyskało dotację o wysokości 107 134 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Mecenat 2009, Zachowanie waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Powyższa inwestycja miała na celu ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest Muzeum Papiernictwa wraz z jego unikatowymi zbiorami. System monitoringu CCTV pozwolił na stworzenie kompleksowego monitoringu wewnętrznego i uzupełnił istniejący już monitoring zewnętrzny, który rozszerzony w przyszłości o systemem zabezpieczenia elektronicznego stworzy zintegrowany system bezpieczeństwa.

TORUŃSKIE WYSTAWY W MUZEUM PAPIERNICTWA

7 grudnia o godz. 13.00 w Muzeum Papiernictwa odbyło się otwarcie dwóch toruńskich wystaw: „Moja przygoda w Muzeum” oraz „Świat toruńskiego piernika”. Atrakcji jak zwykle nie brakowało. Oprócz degustacji tradycyjnie wypiekanych toruńskich pierników, zwiedzający mieli okazję do zapoznania się z historią dawnego rzemiosła i przemysłu piernikarskiego. Wyprawa w odległe czasy była i jest możliwa dzięki drewnianej, siedmiometrowej kodze, która umieszczona została wewnątrz dusznickiego młyna papierniczego. Jej poszczególne części wypełniają drewniane formy piernikarskie, naczynia z korzennymi przyprawami potrzebnymi do wypieku, liczne puszki czy skrzynie chociażby twórcy pierwszej polskiej fabryki toruńskich pierników, Jana Ruchniewicza. Jednym z elementów ekspozycji jest także XVI-wieczna piekarnia, zrekonstruowana na podstawie miniatur i rycin z tego okresu. Autorkami scenariusza do wystawy są muzealniczki z Torunia: Magdalena Gessek i Barbara Kukowicz-Wirowska. Z ramienia dusznickiego Muzeum kuratorami ekspozycji są: Jan Bałchan i Marta Nowicka. Sponsorem wystawy jest Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A.

W tym samym dniu otwarta została druga ekspozycja - „Moja przygoda w Muzeum”. Wystawa przedstawia prace nagrodzone i wyróżnione w XXXI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży. Jego organizatorami są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz toruńskie Muzeum Okręgowe. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych, ich rodowodzie i charakterze, kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych. Prace wykonano w dowolnych technikach, a ich temat wynika z wizyty w różnych muzeach. W dusznickiej instytucji prezentujemy ponad 60 prac, w tym kilka kompozycji młodzieży z ziemi kłodzkiej, zgłoszonych przez Muzeum Papiernictwa we wcześniejszych edycjach konkursu. Komisarzem ekspozycji jest mgr Jan Bałchan.

Obie wystawy czynne będą do końca stycznia.

Zapraszamy!!!

DzisiajDzisiaj442
WczorajWczoraj654
Wszystkie od 26.03.2011Wszystkie od 26.03.2011456679

Obiekt przystosowany

dla osób niepełnosprawnych

Newsletter